Λαϊκη Μουσικη

Τζουρας

  • Εμφανισεις: 1499

tzouras.jpg

Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα. 

Διάρκεια Μαθήματος: 40'

Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια 

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: 

α. Θεωρία 

β. Σολφέζ 

γ. Αρμονία της jazz

δ. Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα

ε. Prima-vista

στ. Πιάνο

 

 

Μπαγλαμας

  • Εμφανισεις: 1313Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα. 

Διάρκεια Μαθήματος: 40'

Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια 

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: 

α. Θεωρία 

β. Σολφέζ 

γ. Αρμονία της jazz

δ. Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα

ε. Prima-vista

στ. Πιάνο

 

Μπουζουκι

  • Εμφανισεις: 2277


Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 8 επίπεδα. 

Διάρκεια Μαθήματος: 40'

Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια 

Για την απόκτηση τίτλου σπουδών προαπαιτούνται τα παρακάτω γενικά μαθήματα: 

α. Θεωρία 

β. Σολφέζ 

γ. Αρμονία της jazz

δ. Συμμετοχή σε οργανικά σύνολα

ε. Prima-vista

στ. Πιάνο