Εγχορδα & Πιανο στην προσχολικη ηλικια

Οι καθηγητές μας εφαρμόζοντας ειδικό σύστημα, κάνουν πραγματικότητα την μάθηση μουσικού οργάνου από την νεαρή ηλικία των 5 με 6 ετών.  

    Το μάθημα είναι ατομικό έτσι ώστε ο καθηγητής δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις ανάγκες αλλά και στις δυνατότητες του κάθε παιδιού για έκφραση, να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.