Μουσικη Προπαιδεια Αγαπητοί γονείς,

   Είναι γνωστή σε όλους μας η σημασία της μουσικής αγωγής στην προσχολική ( 4-6 ετών ) και πρώιμη σχολική ( 6-9 ετών ) ηλικία διότι μέσω αυτής επιτυγχάνεται η καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης του παιδιού καθώς και η

ομαλότερη ψυχοκινητική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξή του. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις θεωρούν ότι με την ψυχαγωγία συμβάλει στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών. Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα των ανωτέρω, το Ωδείο μας με ειδικευμένους μουσικοπαιδαγωγούς έχει δημιουργήσει τμήματα ενόργανης μουσικής  (πιάνου, κιθάρας, βιολιού, βιολοντσέλου) και τμήμα μουσικής προπαιδείας για μια συστηματική προσέγγιση της μουσικής στηριζόμενη στις ανάγκες των παιδιών. Μάλιστα θέλοντας να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε καθιερώσει ειδικές προσφορές,για τις οποίες σας καλούμε να ενημερωθείτε από την γραμματεία μας.